Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s.

Děkujeme za projevený zájem o naši činnost. Návštěvou těchto stránek získáte různé informace z oblasti související se správou, údržbou a opravami bytového fondu.

K čemu slouží tyto stránky?

Tyto internetové stránky jsou moderním komunikačním prostředkem. Předsedové Společenství vlastníků jednotek (SVJ) ,či jiní zástupci vlastníků (obce, podniky) zde najdou potřebné informace ke své činnosti, aniž by museli navštívit naši provozovnu. Taktéž jednotliví vlastníci bytů, či nájemci bytů získají předem potřebné informace, co mají učinit v různých situacích od provozních záležitostí po dispozice s bytem. Zákazník tak získá představu, co ten který jeho požadavek bude obnášet, zda a jaké potřebuje doklady vystavované jinými subjekty apod. K dispozici jsou i různé formuláře z oblasti veřejné správy.

Co stránky obsahují

Stránky obsahují zejména kontakty a internetové propojení na jednotlivé pracovníky naší společnosti, přehled a nabídku poskytovaných služeb, údaje o správě jednotlivých nemovitostí, informace pro vlastníky a nájemce bytů, znění nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a nařízení vlády souvisejících s problematikou bydlení, otázky pojištění atd. Statutární zástupci vlastníků jednotek  mají možnost prostřednictvím internetu přes přidělený přístupový kód nahlížet do údajů o hospodaření svého domu. Mají k dispozici aktuální údaje o finanční situaci, o dlužnících atd. Požadavky na zajištění oprav, či dalších služeb, je možné zadávat taktéž elektronickou formou. Za samozřejmé považujeme, že údaje o hospodaření domu nejsou přístupné nikomu jinému než statutárním zástupcům  příslušného ,,SVJ."

Pochopitelně nikoho nenutíme, aby se této formě komunikace přizpůsobil, zachován je i klasický způsob osobního styku se zákazníky.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi, stávajícími zákazníky a rádi se seznámíme se zákazníky novými, kteří projeví o naše služby zájem. Kontakty najdete na dalších stránkách.

Ing.Jiří Drašar, zakladatel firmy

Dopis od ČEZ celé znění >>

Oznámení - založení firmy celé znění >>

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Umístění kamerových systémů v bytových domech

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad") vydává toto stanovisko vztahující se ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery se záznamem instalované v bytovém domě. Zohledňuje v něm vlastní dozorové poznatky, stejně jako závěry týkající se kamerových systémů obecně, vyplývající z aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu. Stanovisko uvádí souhrn povinností při takovém zpracování s ohledem na zvláštnosti kamerového systému v bytových domech, přičemž je založeno na obecném stanovisku Úřadu ke kamerovým systémům (se záznamem).

Určeno: statutárním zástupcům SVJ

Vážený pane předsedo,
       vážená paní předsedkyně,

V poslední době se množí případy,  kdy  vlastníci  bytů  demontují ve své jednotce některé radiátory,  které se jim nehodí.

Voda v Brně - Ředitel Krajské hygienické stanice David Křivánek tvrdí, že jde spíše o preventivní opatření.

Brněnské vodárny a kanalizace (pouze www.bvk.cz) po konzultaci s hygieniky ve čtvrtek vydaly doporučení všem obyvatelům Brna, aby vodu z kohoutku pili jen poté, co ji převaří. Důvodem je výskyt bakterií. Doporučení je platné okamžitě, jak dlouho bude trvat, zatím není jasné. Ředitel Krajské hygienické stanice David Křivánek tvrdí, že jde spíše o preventivní opatření.

5 rozdílů mezi novou a starou vyhláškou o rozúčtování od roku 2016

Od roku 2016 platí nová vyhláška na rozúčtování číslo 269/2015 Sb., která tak nahrazuje dosavadní vyhlášku číslo 372/2001 Sb. Jakých zásadních změn jsme se při rozúčtování dočkali a jaké mýty novou vyhlášku doprovázejí?

Vyúčtování nákladu na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody příjemcům služeb

Vážení statutární zástupci,
předkládáme vám informaci k novému způsobu vyúčtování nákladu na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody příjemcům služeb.
Od 1.1.2016 započala platnost nové vyhlášky č. 269/2015 Sb.; o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody.

Získat aplikaci Adobe Flash Player