Aktuálně

Nový občanský zákoník

NOZ
NOZ

 

Vážení vlastníci,

    od 1.1.2014 vstoupil v platnost nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. (,,dále jen NOZ“).  Od této doby již neplatí  zákon o vlastnictví bytů  (,,dále jen ZVB“) a potřebná úprava se přesunula do zvláštní části ,,NOZ“ a to do oddílu 5 a násl. ,,NOZ“,  oddíl  ,,Bytové spoluvlastnictví.“

čtěte více >>

Celý článek

Dluhy a převod vlastnického práva

Vážení vlastníci,
     dovolujeme si Vás tímto upozornit, že od 1.1.2014 je účinný NOZ (nový občanský zákoník)
V  § 1186, odst. 2)  je uvedeno – cituji:

,, Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě, že takové dluhy nejsou.
Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu. „

Placení soudních poplatů SVJ od 1.1.2014

Krajský soud
Krajský soud

Od 1.1.2014 již společenství nejsou osvobozena od placení soudních poplatků u Krajského soudu. Poplatek za návrh změny činí 2.000,- Kč (pol. 11 písm. e) z.č. 549/1991 Sb. v plat. znění).

Zobrazit formulář zde>> pdf

Vyhláška o rozúčtování tepla zůstává zatím nezměněna

07.01.2014: Vyhláška č.372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele zůstává i v roce 2014 nadále v platnosti v původní podobě.

Celý článek

Energetické štítky? Padají i vulgární výrazy

Originál článku
Originál článku

0 průkazy energetické náročností budov není velký zájem, lidem zatím pokuty nehrozí. Od konce dubna už musí počítat s možnou sankcí.

Celý článek

Energetické štítky na domy budou povinné od ledna

stitek
stitek

Ministerstvo průmyslu si musí pohlídat, že Státní energetická inspekce bude mít dostatečnou kapacitu a propracovanou metodiku hodnocení průkazů.

Prodat a pronajmout dům půjde od roku 2013 jen se „štítkem".

Celý článek
Archiv článků
Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Formulář pro samoodečet.

Vážená paní / Vážený pane,
z důvodu Vaší nepřítomnosti / nemožnosti provést řádný odečet přístrojů instalovaných v bytě Vás žádáme o vyplnění níže uvedených údajů.

Pro stažení kliněte: Třebíč, Jihlava, Brno

Bankovní účty zdarma

Fio bankovní účet i pro právnické osoby

Fio banka nabízí jako jediná banka v Česku Fio podnikatelský účet pro právnické osoby zdarma, a to bez speciálních podmínek. Mezi právnické osoby patří mj. bytová družstva, společenství vlastníků, občanská sdružení atd.

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Získat aplikaci Adobe Flash Player