Dotaz:
Může ,,SVJ“ koupit do svého vlastnictví pozemek související s pozemkem, na kterém je dům postaven ?

Odpověď:
Koupi ,,přilehlého“ či ,,souvisejícího“ pozemku  do vlastnictví ,,SVJ“ lze připustit jen v případě, že má sloužit účelům správy domu,  resp. také k dalším činnostem ,,SVJ“ spojeným se správou domu.
,,SVJ“ je oprávněno nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory, avšak pouze k účelům ,,správy domu.“


Dotaz:
Jak rozúčtovat služby spojené s užíváním jednotky?

Odpověď:
O způsobu  rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotky (vyjma dodávky tepla a centralizovaného poskytování teplé vody) mezi vlastníky jednotek rozhoduje společenství
(§ 5 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.  a  § 1208 písm. e )  NOZ).
Změna způsobu rozúčtování je možná až po uplynutí zúčtovacího období (§ 5 odst.1 zákona čís. 67/2013 Sb.). Během zúčtovacího období (zpravidla se jedná o kalendářní rok) tedy nelze měnit kritéria pro rozdělení nákladů a to bez ohledu na datum účinnosti stanov.

Např. :  Pokud byla změna stanov účinná od 1.1.2017a zúčtovacím obdobím je kalendářní rok, rozúčtují se podle nově zvoleného postupu např. náklady na provoz výtahu již za rok 2017 (vyúčtování s vlastníky jednotek bude provedeno v roce 2018).


Dotaz:

Je povinností statutárního orgánu SVJ zaslat vyúčtování služeb spojených s bydlením vlastníku jednotky na jinou adresu než je adresa domu, ve které se bytová jednotka nachází a k níž se vyúčtování vztahuje?

Odpověď:
Vyúčtování služeb spojených s bydlením by mělo být doručeno do dispoziční sféry příjemce služeb, a pokud tento v domě nebydlí, musí být zasláno na jím určenou adresu.
Doporučený dopis je samozřejmě vždy vhodný z důvodu důkazní síly (doklad o odeslání vyúčtování) v případě sporu.
Elektronické doručování vyúčtování prostřednictvím e-mailu lze také provést, ale pro právní jistotu všech stran se doporučuje toto předem upravit ve stanovách SVJ, aby elektronické doručování nemohl žádný z vlastníků jednotek do budoucna rozporovat.


Dotaz:
Je možné, aby jednotky s rozdílnou výměrou platily do fondu oprav příspěvky ve stejné výši ?

Odpověď:
Poměr výše příspěvků na náklady spojené se správou domu a pozemku , které jsou placeny jednotlivými vlastníky jednotek,  je závazně stanoven podle poměru velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
Dohoda o jiném poměru příspěvků na správu domu a pozemku podle § 15 odst. 1 BytZ musí být schválena všemi vlastníky jednotek v domě a nelze ji nahradit soudním rozhodnutím.


Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Rozúčtování tepla

Metodický pokyn
Ministerstva pro místní rozvoj
k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům http://www.drasar.as/down/65.pdf

Bytový dům odmítl instalovat měřiče tepla na radiátory. Porušuje zákon?

Bydlím v panelovém domě se šesti vchody a 140 bytovými jednotkami. Na podzim 2014 bylo na schůzi společenství vlastníků jednotek (SVJ) odhlasováno, že se nebudou instalovat měřiče tepla. Náklady na topení se rozpočítají podle podlahové plochy bytu, píše Karel do seriálu Sousedské války.

Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/merice-tepla-doplatek-za-topeni-radiatory-fgw-/stavba.aspx?c=A170126_113245_stavba_web

Získat aplikaci Adobe Flash Player