03.10.2016 17:39:01

Určeno: statutárním zástupcům SVJ

Vážený pane předsedo,
       vážená paní předsedkyně,

V poslední době se množí případy,  kdy  vlastníci  bytů  demontují ve své jednotce některé radiátory,  které se jim nehodí.

     Je třeba si uvědomit,  že  nařízení vlády čís. 366/2013 Sb. ze dne 30.10.2013 , které je účinné od 1.1.2014  specifikuje mj. podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.
V § 6 písm. e) je do společné části domu zahrnovaná celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení,  části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou pouze ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části.
Z tohoto znění právního předpisu jednoznačně vyplývá, že vlastník jednotky nemůže svévolně manipulovat s jednotlivými částmi otopného systému a jeho příslušenstvím.
    
     Odstranění radiátoru není v kompetenci práv vlastníka jednotky a současně nelze podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění odmítnout instalaci indikátoru vytápění na otopném tělese. Otopná soustava bytového domu je projektována s ohledem na rozsah teplených ztrát, a proto rozhodnutí o vybavenosti bytu otopnými tělesy nepodléhá z technického hlediska subjektivnímu rozhodnutí vlastníka jednotky.
Odpojení radiátoru vyžaduje souhlas všech vlastníků jednotek v budově a také souhlasné stanovisko stavebního úřadu.
Jako správci vašeho "SVJ"  jsme považovali za nutné Vás  znovu upozornit na problémy spojené se svévolným odstraňování radiátorů vlastníky jednotek a  zároveň  Vás požádat, abyste vlastníky jednotek seznámili na schůzi shromáždění (nebo jiným Vámi zvoleným způsobem)  s nařízením vlády čís. 366/2013 Sb.  
     Pokud vlastník jednotky  i přes upozornění provede odstranění radiátoru bez souhlasu všech vlastníků jednotek v budově a bez souhlasu stavebního úřadu, musí si být vědom toho, že porušuje příslušné vyhlášky a nařízení.
 
     Toto je třeba si opravdu  uvědomit,  seznámit s tím vlastníky jednotek,  aby při vyúčtování služeb za rok 2016 nedocházelo k neoprávněným reklamacím těch vlastníků jednotek, kteří odstranění radiátorů samovolně provedli. Další nezanedbatelnou skutečností je fakt, že může docházet k nedotápění jednotlivých bytů.

      V případě výměny radiátoru (např. za jiný typ) je vždy nutné objednat odbornou firmu, která by výměnu měla provést s tím, že osadí radiátor o stejném výkonu. I tuto záměnu radiátorů je nutné projednat s výborem SVJ.
                                                                                    Za Jiří Drašar, a.s.
                                                                              Čechová Iva – ředitelka a.s.

Čechová Iva

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Rozúčtování tepla

Metodický pokyn
Ministerstva pro místní rozvoj
k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům http://www.drasar.as/down/65.pdf

Bytový dům odmítl instalovat měřiče tepla na radiátory. Porušuje zákon?

Bydlím v panelovém domě se šesti vchody a 140 bytovými jednotkami. Na podzim 2014 bylo na schůzi společenství vlastníků jednotek (SVJ) odhlasováno, že se nebudou instalovat měřiče tepla. Náklady na topení se rozpočítají podle podlahové plochy bytu, píše Karel do seriálu Sousedské války.

Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/merice-tepla-doplatek-za-topeni-radiatory-fgw-/stavba.aspx?c=A170126_113245_stavba_web

Měřáky tepla jsou často k ničemu. Stojí víc, než ušetří, ukázala analýza.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nařídilo na sklonku roku 2014 stovkám tisíc lidí v bytových domech, že musí měřit spotřebu. Dva roky poté se ukazuje, že namísto slibované úspory peněz za teplo část obyvatel platí sice méně, ale úspory nevyrovnají náklady na instalaci měřáků a jejich provoz. Vyplývá to z analýzy Českého vysokého učení technického (ČVUT), kterou stát dlouho tajil.

Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/meraky-tepla-jsou-k-nicemu-stoji-vic-nez-lide-za-teplo-usetri-p50-/ekonomika.aspx?c=A170126_122344_ekonomika_lve

Umístění kamerových systémů v bytových domech

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad") vydává toto stanovisko vztahující se ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery se záznamem instalované v bytovém domě. Zohledňuje v něm vlastní dozorové poznatky, stejně jako závěry týkající se kamerových systémů obecně, vyplývající z aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu. Stanovisko uvádí souhrn povinností při takovém zpracování s ohledem na zvláštnosti kamerového systému v bytových domech, přičemž je založeno na obecném stanovisku Úřadu ke kamerovým systémům (se záznamem).

Získat aplikaci Adobe Flash Player