22.4.2016 12:30:54

Vyúčtování nákladu na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody příjemcům služeb

Vážení statutární zástupci,
předkládáme vám informaci k novému způsobu vyúčtování nákladu na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody příjemcům služeb.
Od 1.1.2016 započala platnost nové vyhlášky č. 269/2015 Sb.; o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody.

Vážení statutární zástupci,
předkládáme vám informaci k novému způsobu
vyúčtování nákladu na vytápění a nákladů na poskytování teplé vody příjemcům služeb
Od 1.1.2016 započala platnost nové vyhlášky č. 269/2015 Sb.; o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody.
Dosud platná vyhláška č. 372/2001 Sb., která stanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele pozbyla platnosti k 31.12.2015. [Pozn.: zúčtovací období započatá do konce roku 2015 se řídí vyhláškou č.372/2011Sb.)
Zákon č. 67/2013 Sb. upřesňující rozúčtování služeb definuje některé otázky související s poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb.
Nové znění zákona o službách č. 67/2013 Sb.ve znění zákona č. 104/2015 Sb. na rozdíl od znění platného do 1.1.2016 nepřipouští jiný způsob rozúčtování nákladů na vytápění
a to ani při souhlasu všech vlastníků jednotek v domě.
V souvislosti s již zmiňovanou novou vyhláškou č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody v § 3 Odst. 1 rozúčtování nákladů na vytápění došlo v zúčtovací jednotce ke změně poměru základní složky a spotřební složky. Podle nové vyhlášky může základní složka činit 30-50% a spotřební složka
pak 50-70 % celkových nákladů na vytápění. Podle měřičů bude tedy možné rozdělit max. 70 % nákladů na vytápění.
Většina společenství vlastníků používá v současné době pro rozúčtování následující poměr - základní složka 40% a spotřební složka 60% (dle platně uzavřených smluv s rozúčtovatelem služeb - což je v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb.).
Dále - nově jsou stanoveny možné odchylky od průměrných nákladů na vytápění domu na metr čtverečný a to v rozmezí -20 % až +100 % od průměru.
V případě překročení těchto stanovených hranic, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody způsobem uvedeným ve vyhlášce u těch příjemců služeb, u kterých k překročení došlo. Úprava bude provedena tak, aby spodní limitní hodnota nákladů na vytápění 1 m2 započitatelné podlahové plochy (součet nákladů základní a spotřební složky) činila 80 % průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku a horní limitní hodnota nákladů pak 200 % průměrné hodnoty.
Rozúčtování nákladů na poskytování teplé vody v zúčtovací jednotce dle § 4 odst. 1
vvhláškv č. 269/2015 Sb.
Základní složka nákladů na teplo, spotřebovaná na poskytování teplé užitkové vody, činí 30 % (dle započitatelné plochy pro TUV) a spotřební složka 70 % nákladů (dle náměrů bytových vodoměrů).
Základní složka nákladů na vodu spotřebovanou pro poskytování teplé vody činí 0 % a spotřební složka 100 % nákladů (dle náměrů bytových vodoměrů).
V tomto nedošlo ke změně.

Mgr. Tomáš Hrnčíř

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Formulář pro samoodečet.

Vážená paní / Vážený pane,
z důvodu Vaší nepřítomnosti / nemožnosti provést řádný odečet přístrojů instalovaných v bytě Vás žádáme o vyplnění níže uvedených údajů.

Pro stažení kliněte: Třebíč, Jihlava, Brno

Bankovní účty zdarma

Fio bankovní účet i pro právnické osoby

Fio banka nabízí jako jediná banka v Česku Fio podnikatelský účet pro právnické osoby zdarma, a to bez speciálních podmínek. Mezi právnické osoby patří mj. bytová družstva, společenství vlastníků, občanská sdružení atd.

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Získat aplikaci Adobe Flash Player