Ke stažení

Pojištění

2020 DPPBOŽ O 1_16.pdf 2020 DPPBOŽ O 1_16

2020 DPPODBD O 1_16.pdf 2020 DPPODBD O 1_16

2020 DPPODSO O 1_16.pdf 2020 DPPODSO O 1_16

2020 DPPOPP.pdf 2020 DPPOPP

2020 DPPOVMP.pdf 2020 DPPOVMP

2020 DPPSEMP.pdf 2020 DPPSEMP

2020 DPPUK.pdf 2020 DPPUK

2020 DPPZUMP.pdf 2020 DPPZUMP

2020 VPPM 1_16.pdf 2020 VPPM 1_16

2020 VPPOD 1_16.pdf 2020 VPPOD 1_16

2020 ZPPUCT P 1_16.pdf 2020 ZPPUCT P 1_16

DPP_OP_P_1_14.pdf Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/14

DPP_UK_MP_1_14.pdf Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/14

DPP_ZU_MP_1_14.pdf Doplňkové pojistné podmínky pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/14

DPPBOŽ O 1_15.pdf DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBČANA V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ DPPBOŽ O 1/15

DPPSVJ OP 2_14(1).pdf Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti členů orgánů společenství vlastníků jednotek DPPSVJ OP 2/14

VPP_M_1_14.pdf Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku VPPM 1/14

VPP_OD_2_14.pdf Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14

ZPPDN O 1_15.pdf ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITÉ VĚCI ZPPDN O 1/15

Pracovní doba

2020 KOR provoz as.pdf Pracovní doba karanténa

oznámení 20201102 covid-19.pdf oznámení 20201102 covid-19

pracovni_doba.pdf pracovní doba 2020

Tiskopisy

Vzorové smlouvy, stanovy

navrh_MS2008.pdf Mandátní smlouva Jihlava, Třebíč

navrh_MS2008_brno.pdf Mandátní smlouva Brno

vyzva_k_SVJ.pdf Výzva k SVJ

Zákony, vyhlášky, předpisy

0040_64_Sb.pdf Zákon 40/1964 Sb. Občanský zákoník- § 663-723

Zaslané reference

covid 202011.pdf oznámení 20201125 covid-19

oznámení.pdf oznámení

uzavření.pdf uzavření

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Omezení práva pokojně se shromažďovat

Omezuje se právo pokojně se shromažďovat a to ve skupinkách max. po 20 lidech a dle dalších pravidel.

KB oznámení

KB oznámení o pracovní době

Formulář pro samoodečet.

Vážená paní / Vážený pane,
z důvodu Vaší nepřítomnosti / nemožnosti provést řádný odečet přístrojů instalovaných v bytě Vás žádáme o vyplnění níže uvedených údajů.

Pro stažení kliněte: Třebíč, Jihlava, Brno

Bankovní účty zdarma

Fio bankovní účet i pro právnické osoby

Fio banka nabízí jako jediná banka v Česku Fio podnikatelský účet pro právnické osoby zdarma, a to bez speciálních podmínek. Mezi právnické osoby patří mj. bytová družstva, společenství vlastníků, občanská sdružení atd.

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

Získat aplikaci Adobe Flash Player