Online správa nemovitostí - elektronická správa domu

Současná doba vyžaduje, aby informace byly dostupné ihned (on-line). Tento požadavek se snažíme pro zástupce domu „SVJ“ naplnit formou chráněného internetového přístupu, našim systémem „View4SVJ“, který je dostupný na našich internetových stránkách www. drasar.eu nebo www.drasar-as.cz, přes odkaz elektronická správa domu – přihlásit.

 

Zástupce „SVJ“ od nás obdrží přístupový kód umožňující přístup do „View4SVJ“. Tento kód obdrží obvykle již po prvním měsíci správy prováděné naší společnosti. Komu ještě tento kód zástupce „SVJ“ předá, je pouze na něm. Přihlášení do „View4SVJ“ je tedy možné nejen z domova, ale z jakéhokoliv místa, kde je připojení internetu (samozřejmě pouze po zadání přístupového kódu).

 

Internetový systém „View4SVJ“ umožňuje sledovat hospodaření „SVJ“ v rozsahu námi zpřístupněné elektronické správy.

 

Elektronickou správou se rozumí předávání informací klientům s využitím internetových technologií. Tato elektronická správa zajišťuje zástupcům výboru „SVJ“ rychlejší přístup k dokumentům a průběžnou kontrolu činnosti správce.

 

Přístup do databáze správce prostřednictvím „View4SVJ“ umožňuje sledovat dokumenty související s „SVJ“ v elektronickém formátu „pdf“.

Do elektronického tvaru převádíme všechny dokumenty došlé a odeslané poštou, dále doručené osobně nebo e-mailem.

Mohou to být např. následující dokumenty: faktury za služby a opravy, výpisy z bankovního účtu, prohlášení vlastníka, stanovy ,,SVJ", notářský zápis, zápisy ze schůzí shromáždění vlastníků jednotek , revizní zprávy,  mandátní smlouva se správcem, smlouvy o dílo, domovní řád, objednávky, digitální fotodokumentace.  Dále je možné sledovat aktuální předpis, dlužníky v domě, zůstatek dlouhodobé zálohy fondu oprav.

 

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Rozúčtování tepla

Metodický pokyn
Ministerstva pro místní rozvoj
k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům http://www.drasar.as/down/65.pdf

Bytový dům odmítl instalovat měřiče tepla na radiátory. Porušuje zákon?

Bydlím v panelovém domě se šesti vchody a 140 bytovými jednotkami. Na podzim 2014 bylo na schůzi společenství vlastníků jednotek (SVJ) odhlasováno, že se nebudou instalovat měřiče tepla. Náklady na topení se rozpočítají podle podlahové plochy bytu, píše Karel do seriálu Sousedské války.

Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/merice-tepla-doplatek-za-topeni-radiatory-fgw-/stavba.aspx?c=A170126_113245_stavba_web

Získat aplikaci Adobe Flash Player