Pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku VPPM  1/14

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Předmět pojištění
Článek 3  Pojistná hodnota a pojistná částka
Článek 4  Územní rozsah
Článek 5  Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění
Článek 6  Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
Článek 7  Práva a povinnosti pojistitele
Článek 8  Pojistné a doba trvání pojištění
Článek 9  Přerušení pojištění
Článek 10  Zánik pojištění
Článek 11  Škodná a pojistná událost
Článek 12  Pojistné plnění
Článek 13  Obecné výluky z pojištění
Článek 14  Přechod práv na pojistitele
Článek 15  Zpracování osobních údajů a komunikace
Článek 16  Doručování
Článek 17  Výklad pojmů
Článek 18  Závěrečné ustanovení

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Předmět pojištění
Článek 3  Územní platnost pojištění
Článek 4  Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění
Článek 5  Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
Článek 6  Práva a povinnost pojistitele
Článek 7  Pojistné a doba trvání pojištění
Článek 8  Přerušení pojištění
Článek 9  Zánik pojištění
Článek 10  Škodná a pojistná událost
Článek 11  Pojistné plnění, náklady na soudní řízení, zachraňovací náklady
Článek 12  Obecné výluky z pojištění
Článek 13  Přechod práv
Článek 14  Doručování
Článek 15  Zpracování osobních údajů, komunikace
Článek 16  Výklad pojmů
Článek 17  Závěrečné ustanovení

 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/14

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Rozsah pojistného krytí
Článek 3  Územní platnost pojištění
Článek 4  Pojistné plnění, pojistný princip
Článek 5  Speciální výluky z pojištění
Článek 6  Výklad pojmů
Článek 7  Závěrečné ustanovení

 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/14

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Předmět pojištění
Článek 3  Pojistná nebezpečí
Článek 4  Místo pojištění
Článek 5  Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady
Článek 6  Výklad pojmů
Článek 7  Závěrečné ustanoven

Doplňkové pojistné podmínky pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/14

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Předmět pojištění
Článek 3  Pojistná nebezpečí
Článek 4  Místo pojištění
Článek 5  Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady
Článek 6  Speciální výluky z pojištění
Článek 7  Výklad pojmů
Článek 8  Závěrečné ustanovení

 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBČANA V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ DPPBOŽ  O 1/15

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Předmět pojištění
Článek 3  Rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
Článek 4  Územní platnost pojištění
Článek 5  Limity pojistného plnění
Článek 6  Pojistné plnění, spoluúčast, pojistný princip
Článek 7  Speciální výluky z pojištění
Článek 8  Výklad pojmů
Článek 9  Závěrečné ustanovení

 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti členů orgánů společenství vlastníků jednotek DPPSVJ OP 2/14

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
Článek 3  Uzemní platnost pojištění,
Článek 4  Limity pojistného plnění
Článek 5  Pojistné plnění, pojistný princip
Článek 6  Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
Článek 7  Speciální výluky z pojištění
Článek 8  Výklad pojmů
Článek 9  Závěrečné ustanovení

 

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITÉ VĚCI ZPPDN O 1/15  

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
Článek 3  Územní platnost pojištění
Článek 4  Limity pojistného plnění
Článek 5  Pojistné plnění, spoluúčast
Článek 6  Speciální výluky z pojištění
Článek 7  Výklad pojmů
Článek 8  Závěrečné ustanovení

 

Pojistné podmínky pro rok 2015 najdete v menu "Ke stažení"

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Rozúčtování tepla

Metodický pokyn
Ministerstva pro místní rozvoj
k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům http://www.drasar.as/down/65.pdf

Bytový dům odmítl instalovat měřiče tepla na radiátory. Porušuje zákon?

Bydlím v panelovém domě se šesti vchody a 140 bytovými jednotkami. Na podzim 2014 bylo na schůzi společenství vlastníků jednotek (SVJ) odhlasováno, že se nebudou instalovat měřiče tepla. Náklady na topení se rozpočítají podle podlahové plochy bytu, píše Karel do seriálu Sousedské války.

Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/merice-tepla-doplatek-za-topeni-radiatory-fgw-/stavba.aspx?c=A170126_113245_stavba_web

Získat aplikaci Adobe Flash Player