Služby na míru

Nabídku služeb, které jsme Vám schopni poskytnout:

     Zajištění kompletní správy budovy (s vyčleněnými jednotkami, které jsou ve vlastnictví jednotlivých vlastníků) pro ,,Společenství vlastníků jednotek“

     Tato kompletní správa budovy představuje zajištění po stránce technické, po stránce ekonomické a po stránce právní.

a)    po stránce technické nabízíme například tyto služby:

 • vedení technické dokumentace
 • provádění technických prohlídek budovy
 • provádění požárních prohlídek budovy
 • sledování platnosti revizí elektřiny, plynu, hromosvodu, STA  a jejich zajišťování dle požadavku výboru
 • v případě požadavku výboru ,,Společenství“ vypracování kompletních podkladů pro výběrové řízení na akce většího rozsahu a rozeslání tohoto výběrového řízení firmám opět  dle požadavku výboru SVJ
 • pomoc při vyhodnocování nabídek z výběrového řízení 
 • v případě požadavku zajištění technického dozoru
 • sestavení plánu potřebných oprav
 • zajišťování veškerých nahlášených oprav ve společných částech domu včetně havarijní údržby
 • zajišťování  administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace k domu
 • zajišťování prohlídek a čištění komínů, zajišťování revizí komínů
 • zajištění havarijní služby 24 hodin denně
 • v případě požadavku zajištění technického dozoru při akcích většího rozsahu - odměna za inženýrskou činnost je 1 % z celkové ceny díla + DPH
 • vedení požární knihy


b)    po stránce ekonomické nabízíme například tyto služby

 • vedení evidence vlastníků
 • vedení podvojného účetnictví pro ,,SVJ“ dle zákona čís. 563/1991 Sb.
 • vedení evidence předpisu záloh na služby spojené s užíváním bytu, předpisu příspěvku do fondu oprav
 • sledování plateb od jednotlivých vlastníků ( za služby spojené s užíváním bytu + příspěvek do fondu oprav)
 • provádění výsledného  vyúčtování služeb spojených s bydlením na jednotlivé vlastníky ( provádí se 1 x ročně a musí být předloženo vlastníkům nejpozději do konce měsíce března za rok předchozí)
 • provádění vyúčtování fondu oprav na jednotlivé vlastníky (provádí se 1x ročně a předkládá se výboru SVJ v členění na jednotlivé vlastníky také nejpozději do konce měsíce března za rok předcházející)
 • sledování dluhů , zasílání 1.a 2. upomínky dlužníkovi  a v případě požadavku výboru SVJ jejich vymáhání soudní cestou
 • měsíčně předáváme statutárnímu zástupci  výpis z bankovního účtu (bankovní účet je účet ,,SVJ“)
 • 1x za čtvrt roku přehled veškerých výdajů SVJ


c)    po stránce právní nabízíme například tyto služby:

 • bezplatnou právní pomoc při uzavírání smluv o dodávce služeb
 • bezplatnou právní pomoc při uzavírání smluv o dílo
 • zastupování zájmů vlastníka (SVJ) týkajících se spravovaného majetku (do doby rozhodnutí soudu bezplatně-hradí se pouze náklady na kolky.  Právní zastoupení bude účtováno po ukončení soudních jednání straně, která spor prohrála a to ve výši odměn advokátů dle vyhlášky MS 484/2000 Sb.)

     Toto jsou nejdůležitější námi poskytované služby v rámci správy bytového fondu a přesnější podmínky jsou uvedeny v ,,Mandátní smlouvě o zjišťování správy“.

Cele znění - mandátní smlouva pro  Třebíč a Jihlavu >>
Cele znění - Mandátní smlouva pro  Brno >>

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Rozúčtování tepla

Metodický pokyn
Ministerstva pro místní rozvoj
k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům http://www.drasar.as/down/65.pdf

Bytový dům odmítl instalovat měřiče tepla na radiátory. Porušuje zákon?

Bydlím v panelovém domě se šesti vchody a 140 bytovými jednotkami. Na podzim 2014 bylo na schůzi společenství vlastníků jednotek (SVJ) odhlasováno, že se nebudou instalovat měřiče tepla. Náklady na topení se rozpočítají podle podlahové plochy bytu, píše Karel do seriálu Sousedské války.

Zdroj: http://bydleni.idnes.cz/merice-tepla-doplatek-za-topeni-radiatory-fgw-/stavba.aspx?c=A170126_113245_stavba_web

Získat aplikaci Adobe Flash Player