Výhody správy u nás

Přehlednost a pořádek ve správě domu

  • On-line nahlížení do dokumentů spojených se správou domu - veškeré dokumenty se skenují a jsou k dispozici on-line
  • Přístup k on-line dokumentaci  pro  správce a statutární zástupce ,,SVJ."
  • Nahlížení do dokumentů  pro jednotlivé vlastníky jednotek - po odsouhlasení na schůzi shromáždění
  • Při převzetí ,,nového“ domu do správy se svolává vždy schůze společenství vlastníků jednotek (SVJ)  - na schůzi proběhne  seznámení s pracovníky správce, je zde vysvětlen způsob hlasování a vlastníkům jsou předány důležité informace spojené se správou domu.

Úspory při správě nemovitosti

  • Možnost výhodného pojištění nemovitosti (odpovědnost + živel + pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společenství, která jsou pojištěna). Výhoda spočívá v nízké ceně ročního pojištění, ve vyřizování pojistné události bytovým technikem správce.
    Úspora až 2/3 nákladů na pojištění nemovitosti.
  • Nabídka balíčku ,,Komfort“ KB (pokud bude mít ,,SVJ“ založen účet v KB) znamená  výhodné podmínky spojené s vedením účtu.
  • Možná pomoc při vyřizování úvěru na investiční akce, hledání optimální varianty na základě mnohaletých zkušeností

Nejste spokojeni se současným správcem nemovitosti, nebo zakládáte společenství vlastníků jednotek (SVJ)?

Rádi Vám připravíme nezávaznou nabídku, nebo se s Vámi setkáme osobně na našich kontatktních místech.

duvera

Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Bankovní účty zdarma

Fio bankovní účet i pro právnické osoby

Fio banka nabízí jako jediná banka v Česku Fio podnikatelský účet pro právnické osoby zdarma, a to bez speciálních podmínek. Mezi právnické osoby patří mj. bytová družstva, společenství vlastníků, občanská sdružení atd.

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Rozúčtování tepla

Metodický pokyn
Ministerstva pro místní rozvoj
k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům http://www.drasar.as/down/65.pdf

Získat aplikaci Adobe Flash Player