Jiří Drašar, a.s.

Správa nemovitostí

Brno - Třebíč - Jihlava

Správa nemovitostí bez starostí

Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s. Děkujeme za projevený zájem o naši činnost.

více informací

Aktualizace pojistných částek

V posledních letech, a zejména v posledních měsících dochází k prudkému nárůstu cen stavebních prací, materiálů, ale i technologií, které nejen zvyšují ceny, ale i prodlužují dodací lhůty z důvodu jejich nedostatku na trhu.

V současné době tak dříve stanovené pojistné částky neodpovídají novým cenám a v případě pojistné události by mohl pojistitel přistoupit ke krácení pojistného plnění v důsledku podpojištění.

V souvislosti s vývojem cen ve stavebnictví v poslední době, je třeba navýšení pojistných částek budov a staveb tak, aby odpovídaly skutečným nákladům na výstavbu po pojistné události.

Například: Němec partners informuje takto další info >>zde