Jiří Drašar, a.s.

Správa nemovitostí

Brno - Třebíč - Jihlava

Správa nemovitostí bez starostí

Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s. Děkujeme za projevený zájem o naši činnost.

více informací

Pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku VPPM  1/14

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Předmět pojištění
Článek 3  Pojistná hodnota a pojistná částka
Článek 4  Územní rozsah
Článek 5  Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění
Článek 6  Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
Článek 7  Práva a povinnosti pojistitele
Článek 8  Pojistné a doba trvání pojištění
Článek 9  Přerušení pojištění
Článek 10  Zánik pojištění
Článek 11  Škodná a pojistná událost
Článek 12  Pojistné plnění
Článek 13  Obecné výluky z pojištění
Článek 14  Přechod práv na pojistitele
Článek 15  Zpracování osobních údajů a komunikace
Článek 16  Doručování
Článek 17  Výklad pojmů
Článek 18  Závěrečné ustanovení

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/14

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Předmět pojištění
Článek 3  Územní platnost pojištění
Článek 4  Pojistná smlouva, vznik a změny pojištění
Článek 5  Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
Článek 6  Práva a povinnost pojistitele
Článek 7  Pojistné a doba trvání pojištění
Článek 8  Přerušení pojištění
Článek 9  Zánik pojištění
Článek 10  Škodná a pojistná událost
Článek 11  Pojistné plnění, náklady na soudní řízení, zachraňovací náklady
Článek 12  Obecné výluky z pojištění
Článek 13  Přechod práv
Článek 14  Doručování
Článek 15  Zpracování osobních údajů, komunikace
Článek 16  Výklad pojmů
Článek 17  Závěrečné ustanovení

 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/14

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Rozsah pojistného krytí
Článek 3  Územní platnost pojištění
Článek 4  Pojistné plnění, pojistný princip
Článek 5  Speciální výluky z pojištění
Článek 6  Výklad pojmů
Článek 7  Závěrečné ustanovení

 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/14

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Předmět pojištění
Článek 3  Pojistná nebezpečí
Článek 4  Místo pojištění
Článek 5  Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady
Článek 6  Výklad pojmů
Článek 7  Závěrečné ustanoven

Doplňkové pojistné podmínky pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/14

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Předmět pojištění
Článek 3  Pojistná nebezpečí
Článek 4  Místo pojištění
Článek 5  Pojistné plnění, zachraňovací a jiné náklady
Článek 6  Speciální výluky z pojištění
Článek 7  Výklad pojmů
Článek 8  Závěrečné ustanovení

 

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBČANA V BĚŽNÉM OBČANSKÉM ŽIVOTĚ DPPBOŽ  O 1/15

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Předmět pojištění
Článek 3  Rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
Článek 4  Územní platnost pojištění
Článek 5  Limity pojistného plnění
Článek 6  Pojistné plnění, spoluúčast, pojistný princip
Článek 7  Speciální výluky z pojištění
Článek 8  Výklad pojmů
Článek 9  Závěrečné ustanovení

 

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti členů orgánů společenství vlastníků jednotek DPPSVJ OP 2/14

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
Článek 3  Uzemní platnost pojištění,
Článek 4  Limity pojistného plnění
Článek 5  Pojistné plnění, pojistný princip
Článek 6  Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného
Článek 7  Speciální výluky z pojištění
Článek 8  Výklad pojmů
Článek 9  Závěrečné ustanovení

 

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITÉ VĚCI ZPPDN O 1/15  

OBSAH:
Článek 1  Úvodní ustanovení
Článek 2  Předmět pojištění, rozsah pojistného krytí, pojištěné osoby
Článek 3  Územní platnost pojištění
Článek 4  Limity pojistného plnění
Článek 5  Pojistné plnění, spoluúčast
Článek 6  Speciální výluky z pojištění
Článek 7  Výklad pojmů
Článek 8  Závěrečné ustanovení

 

Pojistné podmínky pro rok 2015 najdete v menu „Ke stažení“