Jiří Drašar, a.s.

Správa nemovitostí

Brno - Třebíč - Jihlava

Správa nemovitostí bez starostí

Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s. Děkujeme za projevený zájem o naši činnost.

více informací

Elektronická správa domu?

Vstoupit

Máte dotaz?

+420 568 838 111

Časté dotazy

Jak rozúčtovat služby spojené s užíváním jednotky?

O způsobu  rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním jednotky (vyjma dodávky tepla a centralizovaného poskytování teplé vody) mezi vlastníky jednotek rozhoduje společenství (§ 5 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.  a  § 1208 písm. e )  NOZ). Změna způsobu rozúčtování je možná až po uplynutí zúčtovacího období (§ 5 odst.1 zákona čís. 67/2013 Sb.). Během zúčtovacího období (zpravidla se jedná o kalendářní rok) tedy nelze měnit kritéria pro rozdělení nákladů a to bez ohledu na datum účinnosti stVíce...anov. Např. :  Pokud byla změna stanov účinná od 1.1.2017a zúčtovacím obdobím je kalendářní rok, rozúčtují se podle nově zvoleného postupu např. náklady na provoz výtahu již za rok 2017 (vyúčtování s vlastníky jednotek bude provedeno v roce 2018).


Může ,,SVJ“ koupit do svého vlastnictví pozemek související s pozemkem, na kterém je dům postaven ?

Koupi ,,přilehlého“ či ,,souvisejícího“ pozemku  do vlastnictví ,,SVJ“ lze připustit jen v případě, že má sloužit účelům správy domu,  resp. také k dalším činnostem ,,SVJ“ spojeným se správou domu. ,,SVJ“ je oprávněno nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory, avšak pouze k účelům ,,správy domu.“