Jiří Drašar, a.s.

Správa nemovitostí

Brno - Třebíč - Jihlava

Správa nemovitostí bez starostí

Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s. Děkujeme za projevený zájem o naši činnost.

více informací

Výhody správy u nás

PŘEHLEDNOST A POŘÁDEK VE SPRÁVĚ DOMU

  • On-line nahlížení do dokumentů spojených se správou domu – veškeré dokumenty se skenují a jsou k dispozici on-line
  • Přístup k on-line dokumentaci pro správce a statutární zástupce ,,SVJ.“
  • Nahlížení do dokumentů pro jednotlivé vlastníky jednotek – po odsouhlasení na schůzi shromáždění
  • Při převzetí ,,nového“ domu do správy se svolává vždy schůze společenství vlastníků jednotek (SVJ) – na schůzi proběhne seznámení s pracovníky správce, je zde vysvětlen způsob hlasování a vlastníkům jsou předány důležité informace spojené se správou domu.

ÚSPORY PŘI SPRÁVĚ NEMOVITOSTI

  • Možnost výhodného pojištění nemovitosti (odpovědnost + živel + pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společenství, která jsou pojištěna). Výhoda spočívá v nízké ceně ročního pojištění, ve vyřizování pojistné události bytovým technikem správce.
  • Úspora až 2/3 nákladů na pojištění nemovitosti.
  • Nabídka balíčku ,,Komfort“ KB (pokud bude mít ,,SVJ“ založen účet v KB) znamená výhodné podmínky spojené s vedením účtu.
  • Možná pomoc při vyřizování úvěru na investiční akce, hledání optimální varianty na základě mnohaletých zkušeností

Nejste spokojeni se současným správcem nemovitosti, nebo zakládáte společenství vlastníků jednotek (SVJ)?

Rádi Vám připravíme nezávaznou nabídku, nebo se s Vámi setkáme osobně na našich kontatktních místech. Pro zaslání  nezávatné nabídky klikněte zde.  >>