Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s.

Děkujeme za projevený zájem o naši činnost. Návštěvou těchto stránek získáte různé informace z oblasti související se správou, údržbou a opravami bytového fondu.

K čemu slouží tyto stránky?

Tyto internetové stránky jsou moderním komunikačním prostředkem. Předsedové Společenství vlastníků jednotek (SVJ) ,či jiní zástupci vlastníků (obce, podniky) zde najdou potřebné informace ke své činnosti, aniž by museli navštívit naši provozovnu. Taktéž jednotliví vlastníci bytů, či nájemci bytů získají předem potřebné informace, co mají učinit v různých situacích od provozních záležitostí po dispozice s bytem. Zákazník tak získá představu, co ten který jeho požadavek bude obnášet, zda a jaké potřebuje doklady vystavované jinými subjekty apod. K dispozici jsou i různé formuláře z oblasti veřejné správy.

Co stránky obsahují

Stránky obsahují zejména kontakty a internetové propojení na jednotlivé pracovníky naší společnosti, přehled a nabídku poskytovaných služeb, údaje o správě jednotlivých nemovitostí, informace pro vlastníky a nájemce bytů, znění nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a nařízení vlády souvisejících s problematikou bydlení, otázky pojištění atd. Statutární zástupci vlastníků jednotek  mají možnost prostřednictvím internetu přes přidělený přístupový kód nahlížet do údajů o hospodaření svého domu. Mají k dispozici aktuální údaje o finanční situaci, o dlužnících atd. Požadavky na zajištění oprav, či dalších služeb, je možné zadávat taktéž elektronickou formou. Za samozřejmé považujeme, že údaje o hospodaření domu nejsou přístupné nikomu jinému než statutárním zástupcům  příslušného ,,SVJ."

Pochopitelně nikoho nenutíme, aby se této formě komunikace přizpůsobil, zachován je i klasický způsob osobního styku se zákazníky.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi, stávajícími zákazníky a rádi se seznámíme se zákazníky novými, kteří projeví o naše služby zájem. Kontakty najdete na dalších stránkách.

Ing.Jiří Drašar, zakladatel firmy

Dopis od ČEZ celé znění >>

Oznámení - založení firmy celé znění >>

Jiří Drašar, a.s - netkatalog.czSpráva nemovitostí, budov - netkatalog.cz
Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Karanténa


Oznamujeme,

že z důvodu nařízení celorepublikové karantény budou jeho provozovny v Třebíči, Brně a Jihlavě

od úterý 17. března 2020  

uzavřena.

Zároveň oznamujeme, že nadále spolupracuje s klienty pomocí telefonů a e-mailů

Coje tonouzový stav?

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Rozúčtování tepla

Metodický pokyn
Ministerstva pro místní rozvoj
k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům http://www.drasar.as/down/65.pdf

Získat aplikaci Adobe Flash Player