Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s.

Děkujeme za projevený zájem o naši činnost. Návštěvou těchto stránek získáte různé informace z oblasti související se správou, údržbou a opravami bytového fondu.

K čemu slouží tyto stránky?

Tyto internetové stránky jsou moderním komunikačním prostředkem. Předsedové Společenství vlastníků jednotek (SVJ) ,či jiní zástupci vlastníků (obce, podniky) zde najdou potřebné informace ke své činnosti, aniž by museli navštívit naši provozovnu. Taktéž jednotliví vlastníci bytů, či nájemci bytů získají předem potřebné informace, co mají učinit v různých situacích od provozních záležitostí po dispozice s bytem. Zákazník tak získá představu, co ten který jeho požadavek bude obnášet, zda a jaké potřebuje doklady vystavované jinými subjekty apod. K dispozici jsou i různé formuláře z oblasti veřejné správy.

Co stránky obsahují

Stránky obsahují zejména kontakty a internetové propojení na jednotlivé pracovníky naší společnosti, přehled a nabídku poskytovaných služeb, údaje o správě jednotlivých nemovitostí, informace pro vlastníky a nájemce bytů, znění nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a nařízení vlády souvisejících s problematikou bydlení, otázky pojištění atd. Statutární zástupci vlastníků jednotek  mají možnost prostřednictvím internetu přes přidělený přístupový kód nahlížet do údajů o hospodaření svého domu. Mají k dispozici aktuální údaje o finanční situaci, o dlužnících atd. Požadavky na zajištění oprav, či dalších služeb, je možné zadávat taktéž elektronickou formou. Za samozřejmé považujeme, že údaje o hospodaření domu nejsou přístupné nikomu jinému než statutárním zástupcům  příslušného ,,SVJ."

Pochopitelně nikoho nenutíme, aby se této formě komunikace přizpůsobil, zachován je i klasický způsob osobního styku se zákazníky.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi, stávajícími zákazníky a rádi se seznámíme se zákazníky novými, kteří projeví o naše služby zájem. Kontakty najdete na dalších stránkách.

Ing.Jiří Drašar, zakladatel firmy

Dopis od ČEZ celé znění >>

Oznámení - založení firmy celé znění >>

Jiří Drašar, a.s - netkatalog.czSpráva nemovitostí, budov - netkatalog.cz
Aplikace Elektronická správa domu Drašar - přihlášení Aplikace Elektronická správa domu Drašar - demoverze Elektronická správa domu

Formulář pro samoodečet.

Vážená paní / Vážený pane,
z důvodu Vaší nepřítomnosti / nemožnosti provést řádný odečet přístrojů instalovaných v bytě Vás žádáme o vyplnění níže uvedených údajů.

Pro stažení kliněte: Třebíč, Jihlava, Brno

Bankovní účty zdarma

Fio bankovní účet i pro právnické osoby

Fio banka nabízí jako jediná banka v Česku Fio podnikatelský účet pro právnické osoby zdarma, a to bez speciálních podmínek. Mezi právnické osoby patří mj. bytová družstva, společenství vlastníků, občanská sdružení atd.

Změna televizního vysílání - novější digitální pozemní vysílání

Vypnutí prvního vysílače většího výkonu se očekává až koncem roku 2019 (podrobnosti zde). Od května 2020 bude na celém území k dispozici pouze příjem DVB-T2. Další informace ohledně novéhového vysílání najdete na adrese www.dvb-t2.cz nebo zde. Zajímavostí je, že ostrý provoz je ve světě jen ve Velké Británii (od roku 2010) a Srbsku.

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR neboli General Data Protection Regulation (česky Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

Opovědi

V častých dotazech jsme odpovídali na dotazy našich zákazníků. Pravidelně jednou týdně aktualizujeme - přidáváme odpovědi. Sledujte další odpověď již příští týden.

Chcete vědět více klikněte zde.

Získat aplikaci Adobe Flash Player