Jiří Drašar, a.s.

Správa nemovitostí

Brno - Třebíč - Jihlava

Správa nemovitostí bez starostí

Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s. Děkujeme za projevený zájem o naši činnost.

více informací

Datové schránky povinné i pro SVJ (od 1.1.2023)

Byla schválena novela zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která stanovila pro SVJ povinnost mít od 1.1.2023 datovou schránku. Datová schránka bude zřízena automaticky státem po 1.1.2023. Po zřízení datové schránky SVJ, budou každému členu statutárního orgánu SVJ zaslány poštou přihlašovací údaje (jméno a heslo). Údaje o statutárním orgánu SVJ budou převzaty z Obchodního rejstříku Krajského soudu.

Je tedy vhodné, aby se společenství na to připravilo, protože nelze – s ohledem na elektronizaci veřejné správy (eGovernment) – očekávat, že by se tato povinnost zrušila ještě před nabytím účinnosti této povinnosti. Pokud si SVJ na obsluhu datové schránky přeci jen netroufá, je možné zřídit administrátora datové schránky (účetní, správce či některý člen SVJ), který bude jménem SVJ datovou schránku spravovat. Obavy SVJ z obsluhy datové schránky by tedy neměly být na místě. Za datovou schránku před zákonem vždy zodpovídá statutární orgán.

 

Fikce doručení datovou schránkou (dále DS)

Když si nebudete kontrolovat datovou schránku, tak to je, jako kdybyste nepřebírali poštu. Bez ohledu na to, zda se do datové schránky přihlásíte, či nikoliv, zpráva se má za doručenou 10. dnem ode dne dodání do datové schránky.

 

Uložení zprávy v datové schránce

Datové zprávy v datové schránce zůstávají bohužel pouze 90 dní, což považuji za jeden z největších problémů této elektronizace. Pokud si chcete zprávy v datové schránce uchovat déle, pak musíte využít služeb placeného datového trezoru.

 

Automatické zřízení datové schránky ze zákona s sebou nese povinnost elektronické komunikace se státní správou (FÚ, ČSSZ, policie, soudy, úřady).

Má-li daňový subjekt zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, je povinen formulářové podání učinit pouze elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně „xml formát“ (§ 72 odst. 6 daňový řád). Pokud přiznání podáte v papírové podobě, a vadu podání na základě výzvy neodstraníte, obdržíte od finančního úřadu pokutu ve výši 1000 Kč. Bonusem podání přes datovou schránku je však prodloužení lhůt pro podání přiznání, např. u daně z příjmů o 1 měsíc. Dále se jedná o veškerou komunikaci SVJ s úřady státní správy (např: FÚ, ČSSZ, OR, městskými a obecními úřady, státním zastupitelstvím, soudy či policií ČR, a to výhradně přes DS. Komunikace se státní správou je přitom zdarma.

Myšlenkou tzv. eGovernmentu je správa věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, díky kterým bude veřejná správa k občanům přátelštější, dostupnější, efektivnější, rychlejší a levnější.

Informace k datovým stránkám najdete na: https://www.datoveschranky.info/

Další informace na stránkách ministerstva vnitra:
https://www.mvcr.cz/clanek/co-je-egovernment.aspx
https://www.mvcr.cz/egovernment.aspx

Další zajímavé informace k datovým stránkám najdete na:

https://www.lupa.cz/clanky/jak-na-datovku-obalka-se-zlutym-pruhem-a-hacek-u-datovych-schranek-svj/