Jiří Drašar, a.s.

Správa nemovitostí

Brno - Třebíč - Jihlava

Správa nemovitostí bez starostí

Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s. Děkujeme za projevený zájem o naši činnost.

více informací

Příspěvek na elektřinu a plyn pro zákazníky v bytových domech

12. října 2022

Vláda schválila nařízení, které stanovuje pravidla pro zastropování cen energií. Současně bylo zrušeno Nařízení vlády 263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, plyn a teplo.

Zdeje  odkaz na konečné znění vládního nařízení 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-298

Příspěvek je určen pro domy s byty (bytové domy), které odebírají elektřinu nebo plyn pro celý bytový dům a v plynovém nebo elektrickém kotli (nebo jiném podobném zařízení) zajišťují vytápění a společný ohřev vody. Smlouvu s obchodníkem zde mají uzavřenou nejčastěji společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva.

Zastropování ceny plynu se týká všech našich zákazníků bez ohledu na to, zda je vytápění objektů zajištěno systémem CZT, či je v domě domovní kotelna. Tento druh podpory je stanoven na období příštího roku tj. od 1. 1.2023 do 31. 12. 2023.

Energetická podpora

Na co se příspěvek nevztahuje?
Příspěvek nebude vyplacen obchodníkovi a nebude zohledněn majitelům domů, kteří nepředají distributorovi informaci o počtu bytů v domech, které jsou využívány pro účel bydlení.

Kalkulačka výše příspěvku >> zde

Proč jsou ceny energií tak vysoké?

Rusko od poloviny loňského roku snižuje dodávky plynu do Evropy. I kvůli evropské závislosti na ruském plynu tímto způsobem dochází k umělému navyšování cen. Trhy reagují na ruské kroky velmi dramaticky a ceny plynu se od loňska zvýšily přibližně osmkrát. Od cen plynu se odvíjí také ceny elektřiny, a i ty výrazně rostou. Odborníci pro oblast energetiky tak tento ruský postup označují za energetickou válku. Čtěte více >> zde

Odkaz pro stažení formulářů >>zde

Nařízení vlády v legislativní podobě můžete číst >>zde –Narizeni vlady ze 24_8_2022 – nařízení bylo zrušeno

Otázky a odpovědi k úspornému tarifu z mpo >> zde

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Bytové domy >> zde