Jiří Drašar, a.s.

Správa nemovitostí

Brno - Třebíč - Jihlava

Správa nemovitostí bez starostí

Vážení návštěvníci internetových stránek Jiří Drašar, a.s. Děkujeme za projevený zájem o naši činnost.

více informací

Aktuality

Příspěvek na elektřinu a plyn pro zákazníky v bytových domech

Vláda schválila nařízení, které stanovuje pravidla pro zastropování cen energií. Současně bylo zrušeno Nařízení vlády 263/2022 Sb. o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, plyn a teplo. Zdeje  odkaz na konečné znění vládního nařízení 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-298 Příspěvek je určen...

Zobrazit aktualitu

Zřízení datové schránky od 1.1.2023

Od 1. ledna 2023 se rozšíří okruh lidí a subjektů, kterým bude automaticky zřízena datová schránka. Co nového nám příští rok v této oblasti přinese a na co si dát pozor, se dozvíte v následujícím článku. Již v minulém roce byl přijat zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé...

Zobrazit aktualitu

ROZHODOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy.( § 1210, odst. 2) zákona čís. 89/23012 Sb.) Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník jednotky vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu,...

Zobrazit aktualitu

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavedlo astronomické pokuty za porušování pravidel a nařizuje některým správcům nebo...

Zobrazit aktualitu

Rozúčtování tepla

Rozúčtování tepla Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů a k vyhlášce č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou...

Zobrazit aktualitu

Proč vybrat firmu Jiří Drašar,a.s.?

  • Propracovaný a přehledný systém vedení správy vycházející z dlouholeté praxe.
  • Havarijní služba (non-stop) 24 hodin denně.
  • Online nahlížení do dokumentů spojených se správou domu.
  • Všechny dokumenty v písemné i elektronické podobě.
  • Téměř vše je možné vyřešit přes e-mail (šetří čas s vyřizováním).
  • Možnost úspor při SPRÁVĚ dalších služeb (pojištění, dotace, úvěry …).
  • Kamenné provozovny pro příjemnou osobní komunikaci.

Kde nás najdete?

K čemu slouží tyto stránky?

Tyto internetové stránky jsou moderním komunikačním prostředkem. Předsedové Společenství vlastníků jednotek (SVJ) ,či jiní zástupci vlastníků (obce, podniky) zde najdou potřebné informace ke své činnosti, aniž by museli navštívit naši provozovnu. Taktéž jednotliví vlastníci bytů, či nájemci bytů získají předem potřebné informace, co mají učinit v různých situacích od provozních záležitostí po dispozice s bytem. Zákazník tak získá představu, co ten který jeho požadavek bude obnášet, zda a jaké potřebuje doklady vystavované jinými subjekty apod. K dispozici jsou i různé formuláře z oblasti veřejné správy.

Co stránky obsahují?

Stránky obsahují zejména kontakty a internetové propojení na jednotlivé pracovníky naší společnosti, přehled a nabídku poskytovaných služeb, údaje o správě jednotlivých nemovitostí, informace pro vlastníky a nájemce bytů, znění nejdůležitějších zákonů, vyhlášek a nařízení vlády souvisejících s problematikou bydlení, otázky pojištění atd.

Spolupracujeme